Czym zajmuje się transkrybent i dlaczego lubię tę pracę?

Kim jest transkrybent – co robi i jakimi cechami musi się wyróżniać? Jak wygląda praca transkrybenta? I dlaczego tak bardzo lubię to zajęcie?