Kreatywne Wyzwania Cykl postów poświęconych prywatnym wyzwaniom samorozwojowym. Akcje trwające dzień, tydzień czy miesiąc, mające na celu motywowanie do działania i zaprowadzania zmian w życiu codziennym. Pierwszą próbą, jaką zamierzam podjąć w ramach…

Czytaj dalej

1/1